NFFLs årsmøte 2024

NFFLs årsmøte 2024 avholdes fredag 5. april på Bybroen videregående skole i Trondheim. Program vil legges ut så fort dette er klart.

Tidspunkt: Fredag 5. april, kl.09.00-16.00
Sted: Bybroen videregående skole, Kjøpmannsgata 12, Trondheim.
Deltakeravgift: 650,- (Inkluderer lunsj.)
Påmeldingsfrist: Onsdag 20. mars
Påmelding: Påmelding sendes på e-post til gina@friskoler.no. Etter påmeldingsfristen har gått ut, er påmeldingen bindende. De som ankommer Trondheim torsdag og som ønsker det, kan bli med på felles middag. Dette må skrives inn i påmeldingen slik at vi kan reservere bord. (NFFL dekker ikke middag for deltagere.)

Frist for å melde saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, er tirsdag 5. mars. Årsmøtepapirer med styrets innstilling sendes ut til NFFLs medlemmer senest to uker før årsmøtet.

Det legges opp til politisk dialog som en del av programmet på årsmøtet. Spørsmål og forslag til tema kan sendes til gina@friskoler.no innen fredag 15. mars.

Dersom en medlemsskole ikke deltar med delegat på årsmøtet, men ønsker at noen andre skal representere skolen, må det fylles ut et fullmaktsskjema i forkant av årsmøte. Ta kontakt med daglig leder (gina@friskoler.no) for å få tilsendt skjema.

 

NFFLs årsmøte 2023

NFFLs årsmøte for 2023 vil finne sted på Oslo Fotokunstskole fredag 21. april.

 

Tidspunkt: Fredag 21. april, kl.09.30-16.00
Sted: Oslo Fotokunstskole, Waldemar Thranes gate 84, Oslo.
Deltakeravgift: 550,- (Deltakeravgiften inkluderer lunsj.)
Påmeldingsfrist: Onsdag 12. april
Påmelding: Påmelding sendes på e-post til gina@friskoler.no. Etter påmeldingsfristen har gått ut, er påmeldingen bindende. Husk å oppgi hvem som skal representere skolen som delegat med stemmerett på årsmøtet. Husk også å oppgi eventuelle allergier eller andre hensyn når det kommer til mat.
Program: Program NFFLs årsmøte 2023

 

Frist for å melde saker som ønskes tatt opp på årsmøtet er tirsdag 21.mars. Årsmøtepapirer med styrets innstilling sendes ut til NFFLs medlemmer senest to uker før årsmøtet.

Dersom en medlemsskole ikke deltar med delegat på årsmøtet, men ønsker at noen andre skal representere skolen, må det fylles ut et fullmaktsskjema i forkant av årsmøte. Dette må sendes til gina@friskoler.no senest fredag 14.april.

 

Oversikt over stemmeberettigede

På landsmøtet har hvert medlem, jmf. §3 i vedtektene, stemmerett etter antall helårselever totalt og betalt kontingent, etter følgende oppstilling: Skoler med

  • inntil 100 elever/studenter 1 stemme
  • inntil 200 elever/studenter 2 stemmer
  • inntil 300 elever/studenter 3 stemmer
  • inntil 400 elever/studenter 4 stemmer
  • inntil 500 elever/studenter 5 stemmer
  • inntil 600 elever/studenter 6 stemmer
  • over 600 elever/studenter 7 stemmer

NFFLs årsmøte 2022

NFFLs årsmøte for 2022 vil avholdes torsdag 31.mars. Nedenfor kan du finne praktisk informasjon og programmet for årsmøtet.

Tidspunkt: 31.mars kl.9.30-15.30
Sted: Digitalt
Deltakeravgift
: 0,-
Påmeldingsfrist: Fredag 25.mars

Påmelding sendes på e-post til gina@friskoler.no. Husk å oppgi hvem som skal representere skolen som delegat med stemmerett på årsmøtet.

Fristen for å melde saker som ønskes tatt opp på årsmøtet gikk ut torsdag 3.mars. Årsmøtepapirer med styrets innstilling sendes ut til NFFLs medlemmer to uker før årsmøtet.

 

Her kan du laste ned program for NFFLs årsmøte.

 

 

 

 

 

 

NFFLs årsmøte 2021

 

 

NFFLs årsmøte avholdes 18.februar. Møtet vil bli digitalt.
Tidsrammen for årsmøtet vil bli kl.09.00 – 14.30

Kl. 09.00 – 11.30            Faglig program
Kl. 12.30 – 14.30            NFFLs årsmøte

Det faglige programmet for årsmøtet kan lastes ned her: Program for NFFLs årsmøte 2021

Frist for å melde inn saker til årsmøtet gikk ut mandag 18.januar. Årsmøtesaker og styrets innstilling sendes ut til alle medlemmer to uker i forkant av møtet.

 

Informasjon om påmelding

Siden det ved årsmøte må være registrert hvem som stemmer på vegne av skolene, må påmelding registreres i forkant av årsmøtet.

Påmeldingsfrist: 10.februar.
Deltakeravgift: Ingen
Påmelding sendes på e-post til gina@friskoler.no

Påmelding må inneholde navn på deltagere og e-postadresser. Påmeldingen må også inneholde informasjon om hvem som representerer skolen med stemmerett på selve årsmøtet. Påmeldte deltagere vil få tilsendt invitasjon til årsmøtet i Teams. Om skolen ikke har mulighet til å delta og ønsker at noen andre skal representere skolen ved årsmøtet, må det fylles ut en fullmakt for dette. Denne fullmakten må sendes til gina@friskoler.no innen påmeldingsfristen 10.februar.

På årsmøtet har hvert medlem, jmf. §3 i vedtektene, stemmerett etter antall helårselever totalt og betalt kontingent, etter følgende oppstilling: Skoler med

inntil 100 elever/studenter        1 stemme
inntil 200 elever/studenter        2 stemmer
inntil 300 elever/studenter        3 stemmer
inntil 400 elever/studenter        4 stemmer
inntil 500 elever/studenter        5 stemmer
inntil 600 elever/studenter        6 stemmer
over 600 elever/studenter         7 stemmer

 

Landsmøte 2020

NFFLs landsmøte 2020 er dessverre avlyst på grunn av coronaviruset og tiltak for å hindre spredning. Årsmøtet avholdes digitalt og det er sendt ut informasjon per e-post til medlemmer om dette. Ta kontakt med Gina Maria G. Østmoe (gina@friskoler.no) om du har spørsmål.

 

 

————————————————————————————————————————-

 

NFFLs landsmøte 2020 arrangeres på Hjerleid skole- og handverkssenter på Dovre 30.-31. mars.

Tid: 30.mars (kl. 12.30) – 31.mars (kl. 15.00)
Sted: Hjerleid skole- og handverkssenter og Toftemo Turiststasjon
Deltakeravgift kr. 1500,-. Deltakeravgiften dekker program, to lunsj og middag mandag kveld.
Påmeldingsfrist: 9.mars. Påmelding er bindende og sendes til gina@friskoler.no

 

Vi håper mange vil delta på årets landsmøte og oppfordrer også skolene til å invitere med styreledere. Påmeldingen til landsmøtet må inneholde navn på deltagere, e-postadresse og informasjon om hvem som skal representere skolen med stemmerett på årsmøtet. Det er også viktig at vi får beskjed om allergier eller andre hensyn med tanke på mat.

Frist for å sende inn saker til årsmøte, er en måned i forkant (29.februar). Sakspapirer og styrets innstilling vil sendes ut senest to uker før årsmøtet (16.mars).

Her kan du lese programmet for arrangementet: Program for NFFLs landsmøte 2020

 

Overnatting

Deltagere må selv bestille og dekke overnatting. Rom kan bestilles ved å kontakte Toftemo Turiststasjon. Se utsendt invitasjon for mer info om priser.

Reisealternativ

Deltagere må selv bestille og dekke reise. Nedenfor er en beskrivelse av reise fra og til Oslo, Gardermoen og Trondheim som passer med programmet.

Reise til Dombås 30.mars

Tog fra Oslo kl.08.02, passerer Gardermoen kl.08.28. Ankomst Dombås kl.12.00
Tog fra Trondheim kl.08.18. Ankomst Dombås kl.10.54
Reise mellom Dombås stasjon og Hjerleid organiseres med bil/minibuss (ca 10 min). Deltagere må melde fra om når de ankommer slik at vi kan organisere denne transporten.
For styret: Tog fra Oslo søndag 29.mars kl.18.34, passerer Gardermoen kl.18.59. Ankomst Dovre 22.28.

Hjemreise 31.mars, avreise Dombås stasjon

Tog til Oslo kl.15.58, passerer Gardermoen kl.19.33. Ankomst Oslo 20.04.
Tog til Trondheim kl.18.09. Ankomst Trondheim kl.20.46.

Det er også et reisealternativ med nattbuss til og fra Bergen som gir ankomst mandag morgen og avreise tirsdag kveld. Samme buss går til og fra Trondheim, men har reisetider som vanskelig korresponderer med programmet. Om du vil vite mer om disse alternativene, kan du finne mer informasjon her: https://www.nor-way.no/ruter/

 

Ekstraordinært årsmøte og lederkonferanse 2019

 

Styret i NFFL har vedtatt å kalle inn til ekstraordinært årsmøte i NFFL og dette årsmøtet blir arrangert i sammenheng med høstens lederkonferanse. Arrangementet er lagt til 25. – 26. november.

Tid: 25. november (kl. 11.30) – 26. november. (kl. 13.00)
Sted:
Mandag 25. november: Scandic St. Olavs plass, adr.: St. Olavs plass 1, Oslo.
Tirsdag 26. november: Einar Granum Kunstfagskole, Vulkan 17, Oslo.
Deltakeravgift: kr. 1250,-
Påmeldingsfrist: 23. oktober. Påmelding er bindende og sendes til gina@friskoler.no

Deltakeravgiften dekker program to dager, to lunsj og middag mandag kveld. Deltagerne må selv ordne overnatting (se utsendt invitasjon for mer info om reserverte hotellrom).

Påmeldingen må inneholde navn på deltagere og informasjon om hvem som skal representere skolen med stemmerett på årsmøtet. Det er også viktig at vi får beskjed om eventuelle allergier eller andre hensyn med tanke på mat.

25. oktober er fristen for å sende inn saker til årsmøte. 28.oktober er fristen for å sende inn spørsmål til politikerne som skal delta i politikerdialog. Både saker til årsmøtet og spørsmål til politikere, kan sendes til gina@friskoler.no.

Sakspapirer og styrets innstilling vil sendes ut senest to uker før årsmøtet.

Programmet for arrangementet kan dere lese her: Program Lederkonferanse og ekstraordinært årsmøte 2019

 

 

NFFLs landsmøte 2019

Velkommen til NFFLs landsmøte 2019!

Årets landsmøte vil avholdes 25.-26.mars i Oslo. Det blir et todagers arrangement med konferanse og årsmøte. Selve årsmøtet vil avholdes tirsdag 26.mars kl.14.00-16.00. Mandag kveld blir det festmiddag og forestilling arrangert av Bårdar på Chat Noir.

Tid: 25.-26.mars
Sted: Bårdar, Rosenkrantz’ gate 22, Oslo
Deltakeravgift: kr. 1250
Påmeldingsfrist: 4.mars. Påmeldinger er bindende og sendes til gina(a)friskoler.no

Deltakeravgiften vil dekke to dager med program, lunsj to dager, festmiddag og danseforestilling mandag kveld. Deltagerne må selv ordne overnatting (se utsendt invitasjon for mer info om reserverte hotellrom).

Program kan lastes ned her: Program for NFFLs landsmøte 2019

Praktisk informasjon og frister

Fristen for å melde inn saker til landsmøtet er senest en måned i forkant av møtet. (Det betyr 25.februar. Saker kan sendes til rieneke(a)friskoler.no.)

Sakspapirer med styrets innstilling vil sendes ut senest to uker før landsmøtet. Da vil det også sendes ut fullmaktsskjema som kan brukes av skoler som ikke har mulighet til å delta på årsmøtet.

Det vil bli en politisk dialog i løpet av programmet og styret ber alle medlemsskoler om å sende inn sine viktigste politiske saker. Styret vil gjøre en prioritering av tre større saker som er relevante for flere skoler og basere den politiske dialogen på disse sakene. Politikerpanelet vil få tilsendt disse sakene i forkant av landsmøtet. Frist for å sende inn politiske saker er 25.februar.

 

 

Landsmøte 2017

Landsmøtet 2017 ble holdt i Ålesund fra 3. – 5. april, med Ålesund kunstfagskole som vertskap. Her var mer enn 45 deltakere og andre inviterte gjester og foredragsholdere. Vertskapsskolen hadde lagt opp til et hyggelig sosialt program og deltakerne fikk bl.a. omvisning på skolen, besøk ved Jugendstilsenteret, middag på restauranten Fjellstua på Aksla og guidet tur til Giske kirke og Alnes fyr. Landsmøtemiddagen ble holdt på Alnes fyr. Her ble styreleder Ragnar Johansen og styremedlem Ingar Lae, takket av. Begge har lagt ned et fabelaktig arbeid for organisasjonen gjennom mange år.

Faglig program på landsmøtet var bl.a. «Den nasjonale kompetansestrategien – muligheter og utfordringer». Foredrag av Tormod Skjerve fra hovedorganisasjonen Virke. «Skolens ansvar for likeverdig opplæring – også for gutter». Foredrag av professor Peder Haug, Høgskolen i Volda. «Frafall i videregående skole». Foredrag ved rådgiver i Møre og Romsdal fylkeskommune Frank-Inge Riise. «Sosiale media i skolens hverdag – utfordringer og muligheter», ved Ellinor Aarstad fra Tone Lise Akademiet.

Vedlegg: 

Årsberetning 2016 (PDF)

Årsmøteprotokoll 2016 (PDF)

Årsmøteprotokoll 2017 (PDF)

Vakker utsikt fra Aksla!

Til høyre: styremedlem gjennom mange år, Ingar Lae fra Wang Toppidrett, takkes av med blomster og gave. Styreleder Ragnar Johansen holdt tale og overrakte hilsenen.

Styreleder gjennom mer enn 20 år, Ragnar Johansen, blir takket av av tidligere styremedlem Arild Strømnes.

Ny styreleder er valgt! Rieneke Schilperoort fra Kunstfagskolen i Bergen gratuleres av Ragnar Johansen.