Ytterligere kutt for friskolene

Kunnskapsdepartementet har nylig foreslått ytterligere kutt…

Viktig integreringsarbeid og skoletilbud sikret

Bybroen videregående skole i Trondheim har fryktet at en viktig…

Krevende tider for ideelle skoler

I dag gjennomfører utdannings- og forskningskomiteen høring…

Finansieringssystemet for fagskolene må styrkes

Finansieringen av fagskolene er nå oppe til evaluering og NFFL…

Utdanningskomiteen på skolebenken hos Plus-skolen

I dag, 1. september, har Stortingets utdannings- og froskningskomié…

Endelig sikres kulturarvskolene for framtida

Etter forhandlingene om revidert budsjett mellom Ap, Sp og SV…