• På stedet hvil i statsbudsjettet

    Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) er skuffet over forslaget til statsbudsjett som regjeringen la fram i forrige uke. Budsjettet viser ingen ambisjoner om å sikre de frittstående skolene for framtida.

    Her kan du lese mer om hva NFFL mener er de viktigste budsjettprioriteringene for de frittstående skolene:…

    Les mer

BLI MEDLEM AV NFFL I DAG!

  • Vær en del av et fellesskap av frittstående og ideelle skoler som drives på et ikke-kommersielt verdigrunnlag
  • Få et nettverk av gode kollegaer og samarbeidspartnere og en møteplass for å dele erfaringer, utfordringer og ideer på NFFL lederkonferanse og landsmøte
  • Få mulighet til å påvirke norsk skole- og utdanningspolitikk og å jobbe for å bedre betingelsene for de frittstående skolene
  • Få en kanal for lov- og regelavklaring for de frittstående skolene

For friskoler, vil et medlemskap også gi tilbud om et rimelig og digitalt internkontrollsystem som sikrer at skoledriften til enhver tid er i tråd med gjeldende lover og regler. Avgiften knyttet til å være en del av vilbli.no, vil også dekkes gjennom et medlemskap i NFFL.

For fagskolene, vil et medlemskap i NFFL også gi en stemme inn i Nasjonalt Fagskoleråd som blant annet gir råd til departementet i spørsmål knyttet til høyere yrkesfaglig utdanning.