• Dette mener NFFL om det fremlagte forslaget til Statsbudsjett for 2018

    Norske Fag- og Friskolers Landsforbund er glad for at regjeringen vil ha en betydelig satsning på både forskning, høyere utdanning, yrkesfag og fagskoler, samt at det vil bli flere studieplasser til fagskoler.

    NFFL er tilfreds med at regjeringen foreslår å utvikle ordningen fra 2017 med utlysning av utviklingsmidler…

    Les mer
Foto: regjeringen.no

PRESSEMELDINGER.

BLI MEDLEM AV NFFL I DAG!

  • Få mulighet til å påvirke den norske friskolepolitikken
  • Du får et nettverk av gode kollegaer og samarbeidspartnere