Politisk uttalelse Landsmøtet 2017

Landsmøtet i Norske Fag- og Friskolers Landsforbund 2017 viser til KUF-innstiling 19 S om fag og fordypning. NFFL støtter prinsippet om at skolen skal være en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap, bruke sine ressurser og utvikle sine talenter, holdninger og verdier.

En epoke er over i NFFL

Det 45. landsmøtet i Norske Fag- og Friskolers Landsforbund…