Vi mener

Rapporter

Vista analyse: Hva koster det å drive friskoler? va-rapport-2017-18-friskolerkapitalkostnader

Høringsuttalelser

Høringssvar fra 2019

17. desember: Høring Forslag til endringer i voksenopplæringsloven og friskoleloven. Høringssvar Flytting av kap.4 i voksenopplæringsloven til friskoleloven

9. desember: Forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2020. Høringssvar Tilbakebetaling av utdanningslån 2020

25. november: Forslag til endringer i friskoleloven. Endring av regler om realkometansevurdering og internkontroll mm. Høringssvar Realkompetansevurdering

13. november: Høring – forslag til endring i økonomiforskrift til friskoleloven og forskrift til voksenopplæringsloven kapittel 4. Oppstartskostnader. Høringssvar oppstartskostnader

7. november: Høring av endringer i opplæringsloven. Lovfesting av tilbud om karriereveiledning i fylkeskommunen. Høringssvar Fylkeskommunal plikt til å tilby karriereveiledning

23. september: Høring Markussenutvalget – Lærekraftig utvikling. Livslang læring for omstilling og konkurranseevne. Et offentlig utvalg ledet av seniorforsker Simen Markussen har levert sin utredning, NOU 2019:12 Lærekraftig utvikling. Livslang læring for omstilling og konkurranseevne, til kunnskaps- og integreringsministeren 4. juni 2019. Høringssvar Lærekraftig utvikling 23.09.19

30. august: Høring på NOU 2018:13 Voksne i grunnskole- og videregående opplæring, finansiering av livsopphold. Høring Livsoppholsutvalget 30.8.19

7. juni: Høring om ny forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning. Høring om ny forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning

16. februar: Fagfornyelsen – Første innspillsrunde Vg1 design og tradisjonshåndverk. Fagfornyelsen – Første innspillsrunde Vg1 design og tradisjonshåndverk

16. februar: Fagfornyelsen – Første innspillsrunde Vg1 naturbruk. Fagfornyelsen – Første innspillsrunde Vg1 naturbruk

8. februar: Endring i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2019-2020. Høringssvar på endringer i tildeling av utdanningsstøtte for 2019-2020.

31.januar 2019: Høring om endringer i opplæringsloven, friskoleloven og folkehøyskoleloven. Reglene om politiattest. Høringssvar på reglene om politiattest.

12.januar 2019: Høring av forslag til endringer i opplæringsloven. Opplæring i kvensk og yrkesopplæringsnemnder. Høringssvar på forslag til endring i yrkesopplæringsnemnder.

2. januar 2019: Høring om endringer i opplæringsloven og friskoleloven. Leirskole og skolebytte i videregående opplæring. Høringssvar på forslag til leirskole og skolebytte.

Høringssvar fra 2018

Høring om økonomiforskrift til friskolelova.

Høring om forskrift om gradsbetegnelse. Innspill på både norsk og engelsk betegnelse.

Høring om endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven – studentombud, trakassering og tilrettelegging læringsmiljø.

Høring om ny forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning – forskriftsfesting gradsbetegnelser.

Høringssvar fra 2017

11.januar 2017: Svar på høyring om endringer i friskoleloven, voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven:
Høringsuttalelse til endringer i friskole- og VO-lovene (PDF)

14. juni 2017: Svar på høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2:
Høringssvar – forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2

4. juli 2017: Svar på høring- forslag til endring i forskrift til opplæringsloven om undervisningsvurdering i videregående opplæring:
Høringssvar- forslag til endring i forskrift til opplæringsloven om undervisningsvurdering i videregående opplæring

4. september 2017: Svar på høring av endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen.
Uttalelse – Høring av endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen

18. september 2017: Svar på høring om forslag om  innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner:
NFFL slutter seg til regjeringens forslag til endringer i diverse lover knyttet til utdanningssektoren om innføring av forbud om plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager, skoler, universiteter og høyskoler og ordningene etter introduksjonsloven. Forslaget skal sikre lik behandling for alle elevene, studentene og lærerne og gir like muligheter for kommunikasjon i undervisningen eller lignende situasjoner.

30. september 2017: Svar på høringsnotat ny fagskolelov med utkast til lovtekst og lovspeil:
NFFL uttalelse om høring ny fagskolelov sept 2017

5. oktober 2017: Svar på høring om endring i bestemmelsene om fagprøve, svenneprøve, praksisbrevprøve og kompetanseprøve:
Uttalelse – Høring – forslag til endringer i bestemmelsene om fagprøve svenneprøve praksisbrevprøve og kompetanseprøve

3. november 2017: Svar på høring om krav til regnskap:
Uttalelse høring krav til regnskap

22. november 2017: Svar på høring om endringer i fagskoleloven – rapportering av individdata:
Uttalelse NFFL høring endringer i fagskoleloven – rapportering av individdata 221117