Vi mener

Rapporter

Vista analyse: Hva koster det å drive friskoler?

va-rapport-2017-18-friskolerkapitalkostnader(pdf)

Høringsuttalelser

Høringssvar fra 2019

8. februar: Endring i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2019-2020. Høringssvar på endringer i tildeling av utdanningsstøtte for 2019-2020.

31.januar 2019: Høring om endringer i opplæringsloven, friskoleloven og folkehøyskoleloven. Reglene om politiattest. Høringssvar på reglene om politiattest.

12.januar 2019: Høring av forslag til endringer i opplæringsloven. Opplæring i kvensk og yrkesopplæringsnemnder. Høringssvar på forslag til endring i yrkesopplæringsnemnder.

2. januar 2019: Høring om endringer i opplæringsloven og friskoleloven. Leirskole og skolebytte i videregående opplæring. Høringssvar på forslag til leirskole og skolebytte.

Høringssvar fra 2018

Høringssvar fra 2017

11.januar 2017: Svar på høyring om endringer i friskoleloven, voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven:
Høringsuttalelse til endringer i friskole- og VO-lovene (PDF)

14. juni 2017: Svar på høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2:
Høringssvar – forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2

4. juli 2017: Svar på høring- forslag til endring i forskrift til opplæringsloven om undervisningsvurdering i videregående opplæring:
Høringssvar- forslag til endring i forskrift til opplæringsloven om undervisningsvurdering i videregående opplæring

4. september 2017: Svar på høring av endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen.
Uttalelse – Høring av endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen

18. september 2017: Svar på høring om forslag om  innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner:
NFFL slutter seg til regjeringens forslag til endringer i diverse lover knyttet til utdanningssektoren om innføring av forbud om plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager, skoler, universiteter og høyskoler og ordningene etter introduksjonsloven. Forslaget skal sikre lik behandling for alle elevene, studentene og lærerne og gir like muligheter for kommunikasjon i undervisningen eller lignende situasjoner.

30. september 2017: Svar på høringsnotat ny fagskolelov med utkast til lovtekst og lovspeil:
NFFL uttalelse om høring ny fagskolelov sept 2017

5. oktober 2017: Svar på høring om endring i bestemmelsene om fagprøve, svenneprøve, praksisbrevprøve og kompetanseprøve:
Uttalelse – Høring – forslag til endringer i bestemmelsene om fagprøve svenneprøve praksisbrevprøve og kompetanseprøve

3. november 2017: Svar på høring om krav til regnskap:
Uttalelse høring krav til regnskap

22. november 2017: Svar på høring om endringer i fagskoleloven – rapportering av individdata:
Uttalelse NFFL høring endringer i fagskoleloven – rapportering av individdata 221117