Samarbeidspartnere

Nasjonalt Fagskoleråd
Nasjonalt Fagskoleråd er et rådgivende organ oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.

Kristne Friskolers Forbund – KFF
Kristne friskoler bygger sin virksomhet på to fundamenter. Det ene fundamentet er det bibelske oppdraget. Det andre fundamentet er menneskerettstenkningen omkring foreldres rett til å velge opplæring og oppdragelse for sine barn, og andre menneskerettigheter som religionsfrihet og samvittighetsfrihet.

Steinerskoleforbundet
Det er 31 unike Steinerskoler i Norge, fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Hver skole har sitt individuelle preg og kulturliv, fordi dette springer ut fra menneskene – de som arbeider, er elever og foreldre ved den enkelte skole.

Montessoriforbundet
Norsk Montessoriforbund er en samlende medlemsorganisasjon for de norske montessoriskolene, barnehagene og lokalforeningene som i dag består av 80 skoler og 40 barnehager.

Forum for Kunstfaglig Utdanning
Gjelder saker som berører kunstfagskolene eller voksenopplæring innen kreative fag.