Støtter nye fraværsregler

NFFLs støtter Udirs forslag til nye regler for fravær i videregående…

Innspill til ny fagskolemelding

Kunnskapsdepartementet jobber for tida med å utforme en ny stortingsmelding…

Ytterligere kutt for friskolene

Kunnskapsdepartementet har nylig foreslått ytterligere kutt…

Viktig integreringsarbeid og skoletilbud sikret

Bybroen videregående skole i Trondheim har fryktet at en viktig…

Krevende tider for ideelle skoler

I dag gjennomfører utdannings- og forskningskomiteen høring…

Finansieringssystemet for fagskolene må styrkes

Finansieringen av fagskolene er nå oppe til evaluering og NFFL…