Sikre økonomiske rammer er en forutsetning

De frittstående skolene utgjør en viktig del av skole- og …

Frittstående skoler bidrar til mangfold og fleksibilitet

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) mener de frittstående…

De frittstående skolene og håndteringen av coronasmitten

NFFL og våre medlemsskoler gjør det vi kan for å bidra i den…

Viktige råd fra Lied-utvalget

I dag legger Lied-utvalget fram sin rapport om framtidas videregående…

På stedet hvil i statsbudsjettet

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) er skuffet over…

En god skole for toppidrettstalentene

NFFL krever at våre framtidige toppidrettsutøvere skal få…