NFFLs årsmøte 2023

NFFLs årsmøte for 2023 vil finne sted på Oslo Fotokunstskole fredag 21. april.

 

Tidspunkt: Fredag 21. april, kl.09.30-16.00
Sted: Oslo Fotokunstskole, Waldemar Thranes gate 84, Oslo.
Deltakeravgift: 550,- (Deltakeravgiften inkluderer lunsj.)
Påmeldingsfrist: Onsdag 12. april
Påmelding: Påmelding sendes på e-post til gina@friskoler.no. Etter påmeldingsfristen har gått ut, er påmeldingen bindende. Husk å oppgi hvem som skal representere skolen som delegat med stemmerett på årsmøtet. Husk også å oppgi eventuelle allergier eller andre hensyn når det kommer til mat.
Program: Program NFFLs årsmøte 2023

 

Frist for å melde saker som ønskes tatt opp på årsmøtet er tirsdag 21.mars. Årsmøtepapirer med styrets innstilling sendes ut til NFFLs medlemmer senest to uker før årsmøtet.

Dersom en medlemsskole ikke deltar med delegat på årsmøtet, men ønsker at noen andre skal representere skolen, må det fylles ut et fullmaktsskjema i forkant av årsmøte. Dette må sendes til gina@friskoler.no senest fredag 14.april.

 

Oversikt over stemmeberettigede

På landsmøtet har hvert medlem, jmf. §3 i vedtektene, stemmerett etter antall helårselever totalt og betalt kontingent, etter følgende oppstilling: Skoler med

  • inntil 100 elever/studenter 1 stemme
  • inntil 200 elever/studenter 2 stemmer
  • inntil 300 elever/studenter 3 stemmer
  • inntil 400 elever/studenter 4 stemmer
  • inntil 500 elever/studenter 5 stemmer
  • inntil 600 elever/studenter 6 stemmer
  • over 600 elever/studenter 7 stemmer