NFFLs årsmøte 2024

 

NFFLs årsmøte 2024 avholdes fredag 5. april på Bybroen videregående skole i Trondheim.

 

Tidspunkt: Fredag 5. april, kl.09.00-16.00
Sted: Bybroen videregående skole, Kjøpmannsgata 12, Trondheim.
Deltakeravgift: 650,- (Inkluderer lunsj.)
Påmeldingsfrist: Onsdag 20. mars
Program: Program NFFLs årsmøte 2024
Påmelding: Påmelding sendes på e-post til gina@friskoler.no. Etter påmeldingsfristen har gått ut, er påmeldingen bindende. De som ankommer Trondheim torsdag og som ønsker det, kan bli med på felles middag kl.17. Dette må skrives inn i påmeldingen slik at vi kan reservere bord. (NFFL dekker ikke middag for deltagere.)

 

Frist for å melde saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, er tirsdag 5. mars. Årsmøtepapirer med styrets innstilling sendes ut til NFFLs medlemmer senest to uker før årsmøtet.

Det legges opp til politisk dialog som en del av programmet på årsmøtet. Spørsmål og forslag til tema kan sendes til gina@friskoler.no innen fredag 15. mars.

Dersom en medlemsskole ikke deltar med delegat på årsmøtet, men ønsker at noen andre skal representere skolen, må det fylles ut et fullmaktsskjema i forkant av årsmøte. Ta kontakt med daglig leder (gina@friskoler.no) for å få tilsendt skjema.

 

NFFLs årsmøte 2023

NFFLs årsmøte for 2023 vil finne sted på Oslo Fotokunstskole fredag 21. april.

 

Tidspunkt: Fredag 21. april, kl.09.30-16.00
Sted: Oslo Fotokunstskole, Waldemar Thranes gate 84, Oslo.
Deltakeravgift: 550,- (Deltakeravgiften inkluderer lunsj.)
Påmeldingsfrist: Onsdag 12. april
Påmelding: Påmelding sendes på e-post til gina@friskoler.no. Etter påmeldingsfristen har gått ut, er påmeldingen bindende. Husk å oppgi hvem som skal representere skolen som delegat med stemmerett på årsmøtet. Husk også å oppgi eventuelle allergier eller andre hensyn når det kommer til mat.
Program: Program NFFLs årsmøte 2023

 

Frist for å melde saker som ønskes tatt opp på årsmøtet er tirsdag 21.mars. Årsmøtepapirer med styrets innstilling sendes ut til NFFLs medlemmer senest to uker før årsmøtet.

Dersom en medlemsskole ikke deltar med delegat på årsmøtet, men ønsker at noen andre skal representere skolen, må det fylles ut et fullmaktsskjema i forkant av årsmøte. Dette må sendes til gina@friskoler.no senest fredag 14.april.

 

Oversikt over stemmeberettigede

På landsmøtet har hvert medlem, jmf. §3 i vedtektene, stemmerett etter antall helårselever totalt og betalt kontingent, etter følgende oppstilling: Skoler med

 • inntil 100 elever/studenter 1 stemme
 • inntil 200 elever/studenter 2 stemmer
 • inntil 300 elever/studenter 3 stemmer
 • inntil 400 elever/studenter 4 stemmer
 • inntil 500 elever/studenter 5 stemmer
 • inntil 600 elever/studenter 6 stemmer
 • over 600 elever/studenter 7 stemmer

NFFLs årsmøte 2022

NFFLs årsmøte for 2022 vil avholdes torsdag 31.mars. Nedenfor kan du finne praktisk informasjon og programmet for årsmøtet.

Tidspunkt: 31.mars kl.9.30-15.30
Sted: Digitalt
Deltakeravgift
: 0,-
Påmeldingsfrist: Fredag 25.mars

Påmelding sendes på e-post til gina@friskoler.no. Husk å oppgi hvem som skal representere skolen som delegat med stemmerett på årsmøtet.

Fristen for å melde saker som ønskes tatt opp på årsmøtet gikk ut torsdag 3.mars. Årsmøtepapirer med styrets innstilling sendes ut til NFFLs medlemmer to uker før årsmøtet.

 

Her kan du laste ned program for NFFLs årsmøte.

 

 

 

 

 

 

NFFLs lederkonferanse 2021

Årets lederkonferanse vil arrangeres 26.november i Folkeuniversitetes lokaler i Nydalen.

Tid: Fredag 26.november, kl.09.30 – 15.15. (Middag kl.16.00)
Sted: Folkeuniversitets lokaler i Nydalen, Rolf Wickstrøms vei 15, Oslo. Oppmøte i resepsjonen rett innenfor hovedinngangen før kl.09.30. Konferansen finner sted i rom 234.
Deltakeravgift: 550 kr
Tillegg for middag:
350 kr
Påmeldingsfrist:
12.november

Påmelding sendes til gina@friskoler.no og er bindende. Husk å oppgi om du ønsker å delta på middag og eventuelle allergier eller andre hensyn når det kommer til mat. Om noen ønsker å delta digitalt, vil vi legge til rette for dette og dette må oppgis i påmeldingen. Deltakeravgift vil være den samme ved digital deltagelse.

Programmet for konferansen kan lastes ned her: Program NFFLs lederkonferanse 2021

NFFLs årsmøte 2021

 

 

NFFLs årsmøte avholdes 18.februar. Møtet vil bli digitalt.
Tidsrammen for årsmøtet vil bli kl.09.00 – 14.30

Kl. 09.00 – 11.30            Faglig program
Kl. 12.30 – 14.30            NFFLs årsmøte

Det faglige programmet for årsmøtet kan lastes ned her: Program for NFFLs årsmøte 2021

Frist for å melde inn saker til årsmøtet gikk ut mandag 18.januar. Årsmøtesaker og styrets innstilling sendes ut til alle medlemmer to uker i forkant av møtet.

 

Informasjon om påmelding

Siden det ved årsmøte må være registrert hvem som stemmer på vegne av skolene, må påmelding registreres i forkant av årsmøtet.

Påmeldingsfrist: 10.februar.
Deltakeravgift: Ingen
Påmelding sendes på e-post til gina@friskoler.no

Påmelding må inneholde navn på deltagere og e-postadresser. Påmeldingen må også inneholde informasjon om hvem som representerer skolen med stemmerett på selve årsmøtet. Påmeldte deltagere vil få tilsendt invitasjon til årsmøtet i Teams. Om skolen ikke har mulighet til å delta og ønsker at noen andre skal representere skolen ved årsmøtet, må det fylles ut en fullmakt for dette. Denne fullmakten må sendes til gina@friskoler.no innen påmeldingsfristen 10.februar.

På årsmøtet har hvert medlem, jmf. §3 i vedtektene, stemmerett etter antall helårselever totalt og betalt kontingent, etter følgende oppstilling: Skoler med

inntil 100 elever/studenter        1 stemme
inntil 200 elever/studenter        2 stemmer
inntil 300 elever/studenter        3 stemmer
inntil 400 elever/studenter        4 stemmer
inntil 500 elever/studenter        5 stemmer
inntil 600 elever/studenter        6 stemmer
over 600 elever/studenter         7 stemmer

 

NFFLs lederkonferanse 2020

Velkommen til NFFLs lederkonferanse 2020. Årets konferanse blir digital og er satt sammen av flere foredrag om ulike tema.

Dato: Fredag 20.november
Sted: Teams
Deltakeravgift: Ingen

Av teamene som vil dekkes på konferansen, er:

 • Merkevarebygging og bruk av sosiale medier
 • Psykisk helse i skolen
 • Presentasjon av kvalitetssikringssystemet KFF-KSS (for friskoler og kap.4-skoler)
 • Presentasjon av Feide, en nasjonal løsning for sikker innlogging og datadeling – et verktøy som er tilgjengelig for både friskoler, kap.4-skoler og fagskoler.
 • Regjeringens strategi for høyere yrkesfaglig utdanning
 • Håndteringen av Covid-19

Når programmet sendes ut til NFFLs medlemmer, vil det også bli sendt ut egen invitasjon til hvert enkelt foredrag i Teams. Det er fint om flest mulig besvarer disse invitasjonene slik at vi på forhånd kan se hvor stor oppslutningen er om de ulike foredragene. Et foredrag med svært få deltagere, vil avlyses i forkant. Ta kontakt på gina@friskoler.no hvis du representerer en medlemskole og ikke har mottatt invitasjon.

 

Landsmøte 2020

NFFLs landsmøte 2020 er dessverre avlyst på grunn av coronaviruset og tiltak for å hindre spredning. Årsmøtet avholdes digitalt og det er sendt ut informasjon per e-post til medlemmer om dette. Ta kontakt med Gina Maria G. Østmoe (gina@friskoler.no) om du har spørsmål.

 

 

————————————————————————————————————————-

 

NFFLs landsmøte 2020 arrangeres på Hjerleid skole- og handverkssenter på Dovre 30.-31. mars.

Tid: 30.mars (kl. 12.30) – 31.mars (kl. 15.00)
Sted: Hjerleid skole- og handverkssenter og Toftemo Turiststasjon
Deltakeravgift kr. 1500,-. Deltakeravgiften dekker program, to lunsj og middag mandag kveld.
Påmeldingsfrist: 9.mars. Påmelding er bindende og sendes til gina@friskoler.no

 

Vi håper mange vil delta på årets landsmøte og oppfordrer også skolene til å invitere med styreledere. Påmeldingen til landsmøtet må inneholde navn på deltagere, e-postadresse og informasjon om hvem som skal representere skolen med stemmerett på årsmøtet. Det er også viktig at vi får beskjed om allergier eller andre hensyn med tanke på mat.

Frist for å sende inn saker til årsmøte, er en måned i forkant (29.februar). Sakspapirer og styrets innstilling vil sendes ut senest to uker før årsmøtet (16.mars).

Her kan du lese programmet for arrangementet: Program for NFFLs landsmøte 2020

 

Overnatting

Deltagere må selv bestille og dekke overnatting. Rom kan bestilles ved å kontakte Toftemo Turiststasjon. Se utsendt invitasjon for mer info om priser.

Reisealternativ

Deltagere må selv bestille og dekke reise. Nedenfor er en beskrivelse av reise fra og til Oslo, Gardermoen og Trondheim som passer med programmet.

Reise til Dombås 30.mars

Tog fra Oslo kl.08.02, passerer Gardermoen kl.08.28. Ankomst Dombås kl.12.00
Tog fra Trondheim kl.08.18. Ankomst Dombås kl.10.54
Reise mellom Dombås stasjon og Hjerleid organiseres med bil/minibuss (ca 10 min). Deltagere må melde fra om når de ankommer slik at vi kan organisere denne transporten.
For styret: Tog fra Oslo søndag 29.mars kl.18.34, passerer Gardermoen kl.18.59. Ankomst Dovre 22.28.

Hjemreise 31.mars, avreise Dombås stasjon

Tog til Oslo kl.15.58, passerer Gardermoen kl.19.33. Ankomst Oslo 20.04.
Tog til Trondheim kl.18.09. Ankomst Trondheim kl.20.46.

Det er også et reisealternativ med nattbuss til og fra Bergen som gir ankomst mandag morgen og avreise tirsdag kveld. Samme buss går til og fra Trondheim, men har reisetider som vanskelig korresponderer med programmet. Om du vil vite mer om disse alternativene, kan du finne mer informasjon her: https://www.nor-way.no/ruter/

 

Ekstraordinært årsmøte og lederkonferanse 2019

 

Styret i NFFL har vedtatt å kalle inn til ekstraordinært årsmøte i NFFL og dette årsmøtet blir arrangert i sammenheng med høstens lederkonferanse. Arrangementet er lagt til 25. – 26. november.

Tid: 25. november (kl. 11.30) – 26. november. (kl. 13.00)
Sted:
Mandag 25. november: Scandic St. Olavs plass, adr.: St. Olavs plass 1, Oslo.
Tirsdag 26. november: Einar Granum Kunstfagskole, Vulkan 17, Oslo.
Deltakeravgift: kr. 1250,-
Påmeldingsfrist: 23. oktober. Påmelding er bindende og sendes til gina@friskoler.no

Deltakeravgiften dekker program to dager, to lunsj og middag mandag kveld. Deltagerne må selv ordne overnatting (se utsendt invitasjon for mer info om reserverte hotellrom).

Påmeldingen må inneholde navn på deltagere og informasjon om hvem som skal representere skolen med stemmerett på årsmøtet. Det er også viktig at vi får beskjed om eventuelle allergier eller andre hensyn med tanke på mat.

25. oktober er fristen for å sende inn saker til årsmøte. 28.oktober er fristen for å sende inn spørsmål til politikerne som skal delta i politikerdialog. Både saker til årsmøtet og spørsmål til politikere, kan sendes til gina@friskoler.no.

Sakspapirer og styrets innstilling vil sendes ut senest to uker før årsmøtet.

Programmet for arrangementet kan dere lese her: Program Lederkonferanse og ekstraordinært årsmøte 2019

 

 

Lederkonferansen 2018

Mandag 19. november arrangeres NFFLs årlige lederkonferanse i Oslo. Her ønsker vi å skape skolepolitisk debatt og gi faglig påfyll i arbeidet som skoleleder.

Påmelding: Send e-post til gina(a)friskoler.no innen 15.oktober
Tid: 19.november, kl. 10.00-16.30.
Sted: Scandic Solli, Parkveien 68, Oslo

Last ned program her: Program Lederkonferansen 2018

Deltageravgiften vil være på 980 kr. og dekker deltagelse på konferansen, lunsj og pausemat.

Vi jobber for å gjøre den politiske dialogen på konferansen så god og fruktbar som mulig. Derfor ber vi dere som ønsker å stille spørsmål til det politiske panelet, om å sende inn disse spørsmålene på forhånd. Politikerne får disse tilsendt i forkant av konferansen, slik at de kan forberede seg. Fristen for å sende inn spørsmål er fredag 26.oktober.

Lederkonferansen 2017

Lederkonferansen 2017 blir holdt i Oslo mandag 20. november, på Scandic hotell Solli. Hold av dagen!

Program for Lederkonferansen 2017