NFFLs årsmøte 2024

 

NFFLs årsmøte 2024 avholdes fredag 5. april på Bybroen videregående skole i Trondheim.

 

Tidspunkt: Fredag 5. april, kl.09.00-16.00
Sted: Bybroen videregående skole, Kjøpmannsgata 12, Trondheim.
Deltakeravgift: 650,- (Inkluderer lunsj.)
Påmeldingsfrist: Onsdag 20. mars
Program: Program NFFLs årsmøte 2024
Påmelding: Påmelding sendes på e-post til gina@friskoler.no. Etter påmeldingsfristen har gått ut, er påmeldingen bindende. De som ankommer Trondheim torsdag og som ønsker det, kan bli med på felles middag kl.17. Dette må skrives inn i påmeldingen slik at vi kan reservere bord. (NFFL dekker ikke middag for deltagere.)

 

Frist for å melde saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, er tirsdag 5. mars. Årsmøtepapirer med styrets innstilling sendes ut til NFFLs medlemmer senest to uker før årsmøtet.

Det legges opp til politisk dialog som en del av programmet på årsmøtet. Spørsmål og forslag til tema kan sendes til gina@friskoler.no innen fredag 15. mars.

Dersom en medlemsskole ikke deltar med delegat på årsmøtet, men ønsker at noen andre skal representere skolen, må det fylles ut et fullmaktsskjema i forkant av årsmøte. Ta kontakt med daglig leder (gina@friskoler.no) for å få tilsendt skjema.