Ytterligere kutt for friskolene

Kunnskapsdepartementet har nylig foreslått ytterligere kutt i tilskudd til friskolene. Samtidig har regjeringen varslet en samlet gjennomgang av tilskuddsmodellen for de frittstående skolene. NFFL håper at foreslåtte enkeltendringer i modellen vil utsettes til en større gjennomgang er på plass. Det er avgjørende at finansieringen av skolene er forutsigbar og trygg for å sikre en forsvarlig skoledrift. NFFL håper også regjeringen vil se verdien av å ha friskoler drevet på et ideelt grunnlag som en del av et mangfoldig skoletilbud. Da må finansieringen av de ideelle skolene være på et nivå som gjør at skolene kan være en reell valgmulighet for alle. Hvis den økonomiske belastningen ved å velge et alternativ til offentlig skole, blir for stor blir dette bare er et alternativ for de pengesterke.

Her kan du lese hele NFFLs høringssvar på forslag til endringer i privatskolelova med tilhørende forskrifter .