Innspill til ny fagskolemelding

Kunnskapsdepartementet jobber for tida med å utforme en ny stortingsmelding for høyere yrkesfaglig utdanning. Norske Fag- og Friskolers Forbund (NFFL) har sendt innspill til dette arbeidet og ber om en opprydding i finansieringssystemet for fagskolesektoren og en bedring i økonomien. NFFL ber også om at kunstfagskolene fortsatt skjermes fra årlige omprioriteringer i tilskuddet. Les hele innspillet her: Innspill til ny fagskolemelding.