NFFLs lederkonferanse 2021

Årets lederkonferanse vil arrangeres 26.november i Folkeuniversitetes lokaler i Nydalen. Mer informasjon vil legges ut her så fort dette er på plass. Har du spørsmål, kan du ta kontakt på gina@friskoler.no.