NFFLs lederkonferanse 2020

Velkommen til NFFLs lederkonferanse 2020. Årets konferanse blir digital og er satt sammen av flere foredrag om ulike tema.

Dato: Fredag 20.november
Sted: Teams
Deltakeravgift: Ingen

Av teamene som vil dekkes på konferansen, er:

  • Merkevarebygging og bruk av sosiale medier
  • Psykisk helse i skolen
  • Presentasjon av kvalitetssikringssystemet KFF-KSS (for friskoler og kap.4-skoler)
  • Presentasjon av Feide, en nasjonal løsning for sikker innlogging og datadeling – et verktøy som er tilgjengelig for både friskoler, kap.4-skoler og fagskoler.
  • Regjeringens strategi for høyere yrkesfaglig utdanning
  • Håndteringen av Covid-19

Når programmet sendes ut til NFFLs medlemmer, vil det også bli sendt ut egen invitasjon til hvert enkelt foredrag i Teams. Det er fint om flest mulig besvarer disse invitasjonene slik at vi på forhånd kan se hvor stor oppslutningen er om de ulike foredragene. Et foredrag med svært få deltagere, vil avlyses i forkant. Ta kontakt på gina@friskoler.no hvis du representerer en medlemskole og ikke har mottatt invitasjon.