Oppføringer av

Ber om raske grep for å sikre frittståendes skolers økonomi

I årets statsbudsjett er det spesielt to saker som NFFL ser som kritiske for å sikre de frittstående skolene økonomi. I statsbudsjettet for 2022 er det for både grunnskole og flere linjer på videregående, en stor nedgang i støttesatsene. Kunnskapsdepartementet skriver i budsjettforslaget at de vil se nærmere på årsakene til denne nedgangen og eventuelt […]

To viktige seire med ny regjering

I dag la den nye regjeringen fram sin regjeringserklæring Hurdalsplattformen. Erklæringen inneholder to konkrete, gode nyheter om saker NFFL har arbeidet med over lengre tid. Den nye regjeringen ønsker å innføre en særskilt grunnfinansiering for kulturarvskoler og å sikre at disse skolene også kan ta inn voksne som ikke har en rett til videregående opplæring […]

NFFLs lederkonferanse 2021

Årets lederkonferanse vil arrangeres 26.november i Folkeuniversitetes lokaler i Nydalen. Tid: Fredag 26.november, kl.09.30 – 15.15. (Middag kl.16.00) Sted: Folkeuniversitets lokaler i Nydalen, Rolf Wickstrøms vei 15, Oslo. Oppmøte i resepsjonen rett innenfor hovedinngangen før kl.09.30. Konferansen finner sted i rom 234. Deltakeravgift: 550 kr Tillegg for middag: 350 kr Påmeldingsfrist: 12.november Påmelding sendes til […]

NFFL får støtte i kravet om å sikre kulturarvskolene

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) representerer de tre kulturarvskolene Plus-skolen i Fredrikstad, Hjerleid Handverskskole og Møbelsnekkerskolen på Mysen. Dette er skoler som er unike i norsk sammenheng og som har blitt viktige bærere av en imateriell kulturarv. Samtidig driver skolene under svært krevende økonomiske betingelser. Senterpartiet fremmet før jul et representantforslag om å få […]

NFFLs årsmøte 2021

    NFFLs årsmøte avholdes 18.februar. Møtet vil bli digitalt. Tidsrammen for årsmøtet vil bli kl.09.00 – 14.30 Kl. 09.00 – 11.30            Faglig program Kl. 12.30 – 14.30            NFFLs årsmøte Det faglige programmet for årsmøtet kan lastes ned her: Program for NFFLs årsmøte 2021 Frist for å melde inn saker til årsmøtet gikk ut […]

Kompensasjon til friskolene i forbindelse med Covid-19

Norske Fag og Friskolers Landsforbund (NFFL) er veldig gald for at regjeringen har sett den krevende situasjonen som skolene står i i forbindelse med håndteringen av Covid-19 og at regjeringen nå foreslår å kompensere skolene økonomisk med en bevilgning på 40 millioner kroner for første halvår 2021. NFFL har jobbet for en økonomisk kompensasjon for […]

Frykter for framtida til tre unike kulturarvskoler

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) representerer tre friskoler som er unike i norsk sammenheng og som har tatt et avgjørende ansvar for kompetanse og undervisning i mindre håndverksfag. På grunn av krevende betingelser, er økonomien til disse skolene så marginal at de hvert år må vurdere videre drift. NFFL har i flere runder jobbet […]

NFFLs lederkonferanse 2020

Velkommen til NFFLs lederkonferanse 2020. Årets konferanse blir digital og er satt sammen av flere foredrag om ulike tema. Dato: Fredag 20.november Sted: Teams Deltakeravgift: Ingen Av teamene som vil dekkes på konferansen, er: Merkevarebygging og bruk av sosiale medier Psykisk helse i skolen Presentasjon av kvalitetssikringssystemet KFF-KSS (for friskoler og kap.4-skoler) Presentasjon av Feide, […]

Få lyspunkt i statsbudsjettet

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) mener regjeringen i forslaget til statsbudsjett for 2021 ikke tar de nødvendige grepene for å bedre økonomien for de frittstående skolene. De små lyspunktene som er, blir symbolpolitikk i den store sammenhengen. NFFL er spesielt skuffet over at det ikke foreslås noen kompensasjonsordning for skolene som har hatt store […]