Oppføringer av gina

Endelig sikres kulturarvskolene for framtida

Etter forhandlingene om revidert budsjett mellom Ap, Sp og SV ble det i dag lagt fram enighet om å bevilge en midlertidig støtte til de tre kulturarvskolene Hjerleid handverksskole, Plus-skolen og Møbelsnekkerskolen. Dette er i påvente av en grunnfinansiering som regjeringen har uttrykt i Hurdalsplattformen at de ønsker å få på plass for å sikre […]

Behov for endringer i opptakspoeng til høyere utdanning

Skoler godkjent etter kap.6A i friskoleloven utløser i dag ikke tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning. NFFL mener dette er en urimelig ordning og at et år ved en kap.6A-skole bør utløse to tilleggspoeng på linje med et år på folkehøyskole. I 2021 ble det satt ned et offentlig utvalg som skal gå gjennom systemet […]

Regjeringen rammer de ideelle friskolene

Den nye regjeringens forslag til endringer og innstramminger i dagens friskolelov, rammer først og fremst de ideelle skolene. I sitt arbeid med å stramme inn for privatskoler, skjærer regjeringen alle over en kam og NFFL mener at dette i hovedsak går ut over de ideelle skolene som i dag utgjør viktige samfunnsbidrag. NFFL håper at […]

NFFLs årsmøte 2022

NFFLs årsmøte for 2022 vil avholdes torsdag 31.mars. Nedenfor kan du finne praktisk informasjon og programmet for årsmøtet. Tidspunkt: 31.mars kl.9.30-15.30 Sted: Digitalt Deltakeravgift: 0,- Påmeldingsfrist: Fredag 25.mars Påmelding sendes på e-post til gina@friskoler.no. Husk å oppgi hvem som skal representere skolen som delegat med stemmerett på årsmøtet. Fristen for å melde saker som ønskes […]

Ber om raske grep for å sikre frittståendes skolers økonomi

I årets statsbudsjett er det spesielt to saker som NFFL ser som kritiske for å sikre de frittstående skolene økonomi. I statsbudsjettet for 2022 er det for både grunnskole og flere linjer på videregående, en stor nedgang i støttesatsene. Kunnskapsdepartementet skriver i budsjettforslaget at de vil se nærmere på årsakene til denne nedgangen og eventuelt […]

To viktige seire med ny regjering

I dag la den nye regjeringen fram sin regjeringserklæring Hurdalsplattformen. Erklæringen inneholder to konkrete, gode nyheter om saker NFFL har arbeidet med over lengre tid. Den nye regjeringen ønsker å innføre en særskilt grunnfinansiering for kulturarvskoler og å sikre at disse skolene også kan ta inn voksne som ikke har en rett til videregående opplæring […]

NFFLs lederkonferanse 2021

Årets lederkonferanse vil arrangeres 26.november i Folkeuniversitetes lokaler i Nydalen. Tid: Fredag 26.november, kl.09.30 – 15.15. (Middag kl.16.00) Sted: Folkeuniversitets lokaler i Nydalen, Rolf Wickstrøms vei 15, Oslo. Oppmøte i resepsjonen rett innenfor hovedinngangen før kl.09.30. Konferansen finner sted i rom 234. Deltakeravgift: 550 kr Tillegg for middag: 350 kr Påmeldingsfrist: 12.november Påmelding sendes til […]

NFFL får støtte i kravet om å sikre kulturarvskolene

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) representerer de tre kulturarvskolene Plus-skolen i Fredrikstad, Hjerleid Handverskskole og Møbelsnekkerskolen på Mysen. Dette er skoler som er unike i norsk sammenheng og som har blitt viktige bærere av en imateriell kulturarv. Samtidig driver skolene under svært krevende økonomiske betingelser. Senterpartiet fremmet før jul et representantforslag om å få […]

NFFLs årsmøte 2021

    NFFLs årsmøte avholdes 18.februar. Møtet vil bli digitalt. Tidsrammen for årsmøtet vil bli kl.09.00 – 14.30 Kl. 09.00 – 11.30            Faglig program Kl. 12.30 – 14.30            NFFLs årsmøte Det faglige programmet for årsmøtet kan lastes ned her: Program for NFFLs årsmøte 2021 Frist for å melde inn saker til årsmøtet gikk ut […]

Kompensasjon til friskolene i forbindelse med Covid-19

Norske Fag og Friskolers Landsforbund (NFFL) er veldig gald for at regjeringen har sett den krevende situasjonen som skolene står i i forbindelse med håndteringen av Covid-19 og at regjeringen nå foreslår å kompensere skolene økonomisk med en bevilgning på 40 millioner kroner for første halvår 2021. NFFL har jobbet for en økonomisk kompensasjon for […]