Ytterligere kutt for friskolene

Kunnskapsdepartementet har nylig foreslått ytterligere kutt i tilskudd til friskolene. Samtidig har regjeringen varslet en samlet gjennomgang av tilskuddsmodellen for de frittstående skolene. NFFL håper at foreslåtte enkeltendringer i modellen vil utsettes til en større gjennomgang er på plass. Det er avgjørende at finansieringen av skolene er forutsigbar og trygg for å sikre en forsvarlig skoledrift. NFFL håper også regjeringen vil se verdien av å ha friskoler drevet på et ideelt grunnlag som en del av et mangfoldig skoletilbud. Da må finansieringen av de ideelle skolene være på et nivå som gjør at skolene kan være en reell valgmulighet for alle. Hvis den økonomiske belastningen ved å velge et alternativ til offentlig skole, blir for stor blir dette bare er et alternativ for de pengesterke.

Her kan du lese hele NFFLs høringssvar på forslag til endringer i privatskolelova med tilhørende forskrifter .

NFFLs årsmøte 2024

 

NFFLs årsmøte 2024 avholdes fredag 5. april på Bybroen videregående skole i Trondheim.

 

Tidspunkt: Fredag 5. april, kl.09.00-16.00
Sted: Bybroen videregående skole, Kjøpmannsgata 12, Trondheim.
Deltakeravgift: 650,- (Inkluderer lunsj.)
Påmeldingsfrist: Onsdag 20. mars
Program: Program NFFLs årsmøte 2024
Påmelding: Påmelding sendes på e-post til gina@friskoler.no. Etter påmeldingsfristen har gått ut, er påmeldingen bindende. De som ankommer Trondheim torsdag og som ønsker det, kan bli med på felles middag kl.17. Dette må skrives inn i påmeldingen slik at vi kan reservere bord. (NFFL dekker ikke middag for deltagere.)

 

Frist for å melde saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, er tirsdag 5. mars. Årsmøtepapirer med styrets innstilling sendes ut til NFFLs medlemmer senest to uker før årsmøtet.

Det legges opp til politisk dialog som en del av programmet på årsmøtet. Spørsmål og forslag til tema kan sendes til gina@friskoler.no innen fredag 15. mars.

Dersom en medlemsskole ikke deltar med delegat på årsmøtet, men ønsker at noen andre skal representere skolen, må det fylles ut et fullmaktsskjema i forkant av årsmøte. Ta kontakt med daglig leder (gina@friskoler.no) for å få tilsendt skjema.