Regjeringen rammer de ideelle friskolene

Den nye regjeringens forslag til endringer og innstramminger i dagens friskolelov, rammer først og fremst de ideelle skolene. I sitt arbeid med å stramme inn for privatskoler, skjærer regjeringen alle over en kam og NFFL mener at dette i hovedsak går ut over de ideelle skolene som i dag utgjør viktige samfunnsbidrag. NFFL håper at dette er utilsiktet og at regjeringen vil lytte til friskoleorganisasjonene som representerer skolene som driver på ideelt grunnlag. NFFL har på linje med Steinerskoleforbundet, Montessori Norge og Kristne Friskolers Forbund uttalt at de er imot lovendringsforslagene som Kunnskapsdepartementet har sendt på høring. Framfor å viske ut skillet mellom kommersiell og ideell skoledrift, bør regjeringen jobbe for å tydeliggjøre dette skillet.

Her kan du lese NFFLs høringssvar.

 

NFFLs årsmøte 2022

NFFLs årsmøte for 2022 vil avholdes torsdag 31.mars. Nedenfor kan du finne praktisk informasjon og programmet for årsmøtet.

Tidspunkt: 31.mars kl.9.30-15.30
Sted: Digitalt
Deltakeravgift
: 0,-
Påmeldingsfrist: Fredag 25.mars

Påmelding sendes på e-post til gina@friskoler.no. Husk å oppgi hvem som skal representere skolen som delegat med stemmerett på årsmøtet.

Fristen for å melde saker som ønskes tatt opp på årsmøtet gikk ut torsdag 3.mars. Årsmøtepapirer med styrets innstilling sendes ut til NFFLs medlemmer to uker før årsmøtet.

 

Her kan du laste ned program for NFFLs årsmøte.