Kompensasjon til friskolene i forbindelse med Covid-19

Norske Fag og Friskolers Landsforbund (NFFL) er veldig gald for…

Frykter for framtida til tre unike kulturarvskoler

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) representerer tre…

Få lyspunkt i statsbudsjettet

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) mener regjeringen…

Digitale løsninger også for de frittstående skolene

Det er åpenbart at digitale løsninger blir en stadig større…

Sikre økonomiske rammer er en forutsetning

De frittstående skolene utgjør en viktig del av skole- og …

Frittstående skoler bidrar til mangfold og fleksibilitet

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) mener de frittstående…