Frittstående skoler bidrar til mangfold og fleksibilitet

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) mener de frittstående…

De frittstående skolene og håndteringen av coronasmitten

NFFL og våre medlemsskoler gjør det vi kan for å bidra i den…

Viktige råd fra Lied-utvalget

I dag legger Lied-utvalget fram sin rapport om framtidas videregående…

På stedet hvil i statsbudsjettet

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) er skuffet over…

En god skole for toppidrettstalentene

NFFL krever at våre framtidige toppidrettsutøvere skal få…

Statstilskudd til det beste for elevene

Friskolene mottar statstilskudd basert på to elevtellinger i…