En epoke er over i NFFL

Det 45. landsmøtet i Norske Fag- og Friskolers Landsforbund ble avviklet i Ålesund i dagene 3. – 5. april. Under dette landsmøtet takket styreleder Ragnar Johansen av, etter 19 år som styreleder.

Landsmøtet vedtok økte ressursrammer som gjør at NFFL nå flytter kontoret sitt til Bergen, med Nina Rye Jakobsen som organisasjonens daglige leder. Til ny styreleder ble valgt Rieneke Schilperoort. Hun er daglig leder ved Bergen Kunstskole, KiB.

En annen veteran som takket av ved dette landsmøtet er Ingar Lae, styreleder ved Wang Toppidrett. Han har fulgt organisasjonen siden starten i 1972, da den ble etablert under navnet Norske Privatskolers Landsforbund. Han har mer enn 20 års fartstid i styret.

NFFL er i dag en organisasjon som samlet skoler med statlig godkjenning etter 3 ulike lover – friskoleloven, fagskoleloven og lov om voksenopplæringsloven. Under NFFL-paraplyen finnes det flere faglige forum, som for kunstskolene, toppidrettsgymnasene og skolene for små og verneverdige kulturhåndverk.

Bildet viser styreleder Ragnar Johansen som overrekker den blå NFFL-paraplyen til påtroppende styreleder Rieneke Schilperoort.

Ragnar Johansen overrekker den blå NFFL-paraplyen til påtroppende styreleder Rieneke Schilperoort.

For styret i NFFL
Ragnar Johansen
avtroppende leder
Tlf. 92 60 86 84

E-post til den nye ledelsen i NFFL: post@friskoler.no eller nina@friskoler.no. Tlf. 94 85 94 52