NFFL får støtte i kravet om å sikre kulturarvskolene

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) representerer de tre kulturarvskolene Plus-skolen i Fredrikstad, Hjerleid Handverskskole og Møbelsnekkerskolen på Mysen. Dette er skoler som er unike i norsk sammenheng og som har blitt viktige bærere av en imateriell kulturarv. Samtidig driver skolene under svært krevende økonomiske betingelser.

Senterpartiet fremmet før jul et representantforslag om å få opprettet en særskilt støtteordning for disse kulturarvskolene. I tillegg til representantforslaget som er fremmet, er NFFL veldig glad for de tydelige signalene fra både familie- og kulturkomiteen og utdannings- og forskningskomiteen i sine merknader til statsbudsjettet for 2021. Begge komiteer har uttrykt bekymring for de små håndverksfagene og spesielt pekt på de tre skolene som viktige institusjoner for å ivareta denne immaterielle kulturarven for framtida.

NFFL har i dag sendt skriftlige innspill til utdannings- og forskningskomiteen som skal behandle representantforslaget fra Senterpartiet. Innspillet kan leses her: Innspill til representantforslag om å sikre tradisjons- og håndverksfag som bærere av norsk kulturarv

NFFL er også glade for at flere viktige aktører har sendt skriftlige innspill i denne saken for å støtte forslaget om å sikre de tre kulturarvskolene. Blant disse er stiftelsen Norks Kulturarv. Deres innspill kan leses her: Sikre tradisjons – og handverksfaga!

NFFLs årsmøte 2021

 

 

NFFLs årsmøte avholdes 18.februar. Møtet vil bli digitalt.
Tidsrammen for årsmøtet vil bli kl.09.00 – 14.30

Kl. 09.00 – 11.30            Faglig program
Kl. 12.30 – 14.30            NFFLs årsmøte

Det faglige programmet for årsmøtet kan lastes ned her: Program for NFFLs årsmøte 2021

Frist for å melde inn saker til årsmøtet gikk ut mandag 18.januar. Årsmøtesaker og styrets innstilling sendes ut til alle medlemmer to uker i forkant av møtet.

 

Informasjon om påmelding

Siden det ved årsmøte må være registrert hvem som stemmer på vegne av skolene, må påmelding registreres i forkant av årsmøtet.

Påmeldingsfrist: 10.februar.
Deltakeravgift: Ingen
Påmelding sendes på e-post til gina@friskoler.no

Påmelding må inneholde navn på deltagere og e-postadresser. Påmeldingen må også inneholde informasjon om hvem som representerer skolen med stemmerett på selve årsmøtet. Påmeldte deltagere vil få tilsendt invitasjon til årsmøtet i Teams. Om skolen ikke har mulighet til å delta og ønsker at noen andre skal representere skolen ved årsmøtet, må det fylles ut en fullmakt for dette. Denne fullmakten må sendes til gina@friskoler.no innen påmeldingsfristen 10.februar.

På årsmøtet har hvert medlem, jmf. §3 i vedtektene, stemmerett etter antall helårselever totalt og betalt kontingent, etter følgende oppstilling: Skoler med

inntil 100 elever/studenter        1 stemme
inntil 200 elever/studenter        2 stemmer
inntil 300 elever/studenter        3 stemmer
inntil 400 elever/studenter        4 stemmer
inntil 500 elever/studenter        5 stemmer
inntil 600 elever/studenter        6 stemmer
over 600 elever/studenter         7 stemmer