Regjeringens løfter for de frittstående skolene

I forbindelse med regjeringsforhandlingene på Granavolden, spilte friskoleorganisasjonene inn sine krav. Nå som den nye regjeringsplattformen er presentert, ser NFFL at de frittstående skolene pekes på som en viktig del av det norske utdanningstilbudet og at regjeringen ønsker å sikre disse skolene. Samtidig er ikke løftene om hvordan dette skal skje, konkretisert i stor grad. NFFL håper regjeringen vil vise at de mener alvor og gjøre konkrete grep for å sikre de frittstående skolene.

Les friskolene forslag og krav her: Forslag til regjeringserklæringen fra friskoleorganisasjonene

Noen utdrag fra Granavold-plattformen:

Friskoler utgjør en liten andel, men et viktig mangfold i norsk skole. Regjeringen vil sikre retten til å etablere og drive friskoler, beholde dagens friskolelov, og legge til rette for friskoler med alternativ pedagogikk, livssynsmessig grunnlag og en egenart som representerer et alternativ til den offentlige skolen. Integreringshensyn skal tillegges vekt ved godkjenning av friskoler.

Regjeringen vil:

  • Øke kapitaltilskuddet til friskolene.
  • Legge til rette for at friskolene har mulighet til å gi undervisning av samme kvalitet som den offentlige skolen.
  • Beholde en reell mulighet til å drive friskoler som supplement og alternativ til den offentlige videregående skolen.

 

Høyere yrkesfaglig utdanning

Regjeringen mener at det må skapes flere jobber. Fagskolene er et viktig virkemiddel for å nå målet om at flere må kvalifiseres for disse jobbene. Fagskoleutdanning betegnes ofte som «arbeidslivets utdanning», fordi utdanningstilbudet drives og utvikles i nært samarbeid med arbeidslivet. Dette gir muligheter til å skreddersy utdanningene til arbeidslivets kompetansebehov, og det gir studentene relevant utdanning.

Regjeringen vil:

  • Gjennomføre et kvalitetsløft i fagskolene og likestille fagskolestudenter med andre studenter.
  • Stimulere til tettere samarbeid mellom skoleeiere og næringsliv for å heve kvaliteten og sikre praksisnær utdanning.
  • Bedre overgangsordningene mellom fagskole og høyskole/universitet.
  • Øke kunnskapen om fagskoleutdanning i rådgivningstjenestene.
  • Legge til rette for et mangfold av offentlige og private fagskoler.»

 

 

NFFLs landsmøte 2019

Velkommen til NFFLs landsmøte 2019!

Årets landsmøte vil avholdes 25.-26.mars i Oslo. Det blir et todagers arrangement med konferanse og årsmøte. Selve årsmøtet vil avholdes tirsdag 26.mars kl.14.00-16.00. Mandag kveld blir det festmiddag og forestilling arrangert av Bårdar på Chat Noir.

Tid: 25.-26.mars
Sted: Bårdar, Rosenkrantz’ gate 22, Oslo
Deltakeravgift: kr. 1250
Påmeldingsfrist: 4.mars. Påmeldinger er bindende og sendes til gina(a)friskoler.no

Deltakeravgiften vil dekke to dager med program, lunsj to dager, festmiddag og danseforestilling mandag kveld. Deltagerne må selv ordne overnatting (se utsendt invitasjon for mer info om reserverte hotellrom).

Program kan lastes ned her: Program for NFFLs landsmøte 2019

Praktisk informasjon og frister

Fristen for å melde inn saker til landsmøtet er senest en måned i forkant av møtet. (Det betyr 25.februar. Saker kan sendes til rieneke(a)friskoler.no.)

Sakspapirer med styrets innstilling vil sendes ut senest to uker før landsmøtet. Da vil det også sendes ut fullmaktsskjema som kan brukes av skoler som ikke har mulighet til å delta på årsmøtet.

Det vil bli en politisk dialog i løpet av programmet og styret ber alle medlemsskoler om å sende inn sine viktigste politiske saker. Styret vil gjøre en prioritering av tre større saker som er relevante for flere skoler og basere den politiske dialogen på disse sakene. Politikerpanelet vil få tilsendt disse sakene i forkant av landsmøtet. Frist for å sende inn politiske saker er 25.februar.