Om oss

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) er en interesseorganisasjon for skoler med private eiere godkjent etter friskoleloven, fagskoleloven og voksenopplæringsloven.

Ifølge vedtektene er forbundets formål

«å ivareta frittstående skolers interesser, arbeide for at friskoler og fagskoler innenfor alle undervisningsområder får så gode arbeidsvilkår som mulig, samt stimulere et høyt faglig og etisk nivå blant frittstående skoler og skoleeiere (…) Forbundet skal representere skoler som har til hovedformål å drive utdanning. Forbundet skal arbeide aktivt for at medlemsskolene skal være et supplement eller alternativ til offentlig skoletilbud, i samarbeid med og under kontroll av relevante offentlige myndigheter».

NFFL skal gjennom sin virksomhet ivareta medlemmenes interesser overfor fagmyndigheter og sentrale politiske miljøer. NFFL skal, uavhengig av ideologier og religioner, arbeide for at medlemsskolene som drives ut i fra et ikke-kommersielt verdigrunnlag skal ha sin selvfølgelige og naturlige plass i utdanningssystemet.

NFFL organiserer hvert år en lederkonferanse med faglig foredrag og dialog med politikere, samt et landsmøte. Gjennom organisasjonen får medlemsskolene bidra til en utvikling av det norske utdanningssystemet.

Organisasjonen er en fortsettelse av Norske Privatskolers Landsforbund som ble stiftet i 1972, og fikk sitt nåværende navn i 2004.

Bli medlem av NFFL i dag!

  • Du får mulighet til å påvirke den norske friskolepolitikken!
  • Du får et nettverk av gode kollegaer og samarbeidspartnere!

Som medlem kan du ta opp aktuelle saker og problemstillinger i fellesskapet med dine skolelederkollegaer, eller be om bistand eller hjelp ved å ta kontakt med organisasjonskonsulent Gina Maria G. Østmoe. Om din problemstilling gjelder flere skoler, kan styret i NFFL uttale seg på vegne av sine medlemmer.

Skoler under etablering kan søke om foreløpig prøvemedlemskap for inntil 2 år. Kontingenten for dette er kr 1.000,-. Prøvemedlemskapet gir tilgang til medlemsmøter og landsmøter, med talerett, men ikke stemmerett. Når skolevirksomheten starter i august, går skolen automatisk over til ordinært medlemskap, og fulle medlemsrettigheter og kontingent gjelder fra og med dette høstsemesteret.