Støtter nye fraværsregler

NFFLs støtter Udirs forslag til nye regler for fravær i videregående skole og mener forslaget vil være positivt for både elever og skoler. I forlengelsen av forslaget, mener NFFL at det også må gjøres endringer for de frittstående skolene slik at skolene ikke straffes økonomisk for elever med mer enn 20 dagers udokumentert fravær. Mange skoler legger ned en stor innsats for å sikre at elever med høyt fravær, fullfører. Målet med fullføringsreformen er at flere skal fullføre videregående opplæring og her kan de frittstående skolene utgjøre et viktig bidrag. Da må også tilskuddsmodellen for skolene endres slik at de har like betingelser som de offentlige skolene og slik at elever ved offentlige skoler og frittstående skoler har like rettigheter.

Her kan du lese hele NFFLs høringssvar.