Viktig integreringsarbeid og skoletilbud sikret

Bybroen videregående skole i Trondheim har fryktet at en viktig elevgruppe skulle miste muligheten til å oppnå studiekompetanse hvis fullføringsreformen og ny opplæringslov ble vedtatt slik som først foreslått. Skolen som drives på et ideelt grunnlag, tar i dag opp mange elever med bort botid i Norge og har i sitt skoletilbud bygd opp en unik kompetanse i integrering. Med forslaget til ny opplæringslov som ble lagt fram i dag, kan Bybroen fortsette dette viktige arbeidet. NFFL og Bybroen har jobbet sammen for å løfte problemstillingen og er glade for at kunnskapsministeren har sett betydningen av arbeidet og samfunnsbidraget som Bybroen gir.

I det opprinnelige forslaget til ny opplæringslov som ble langt fram i august 2021, var det foreslått at privatskoler ikke lengre skulle kunne ta opp elever uten rett til videregående opplæring. Det ville bety at Bybroen ville miste kvoten som skolen har i dag for å kunne ta inn søkere som blant annet omfatter gruppen av elever med kort botid i Norge.

Kunnskapsminister Tonje Brenna la i dag fram forslag til ny opplæringslov. Her er det opprinnelige forslaget fjernet og dette betyr at Bybroen og flere privatskoler kan beholde kvotene de har i dag til å ta inn elever uten rett til videregående opplæring. Dette er gode nyheter for Bybroen videregående skole og for et viktig integreringsarbeid utført av en skole som drives på ideelt grunnlag. NFFL er glade for at ministeren har sett viktigheten av arbeidet som Bybroen bidrar med i samfunnet.

NFFL ser mange av forslagene i den nye opplæringsloven som positive. Det er gode nyheter at retten til videregående skole skal utvides til å gjelde inntil videregående skole er gjennomført og at det innføres en rekvalifiseringsrett som åpner for å kunne søke en yrkesfaglig opplæring for de som allerede har gjennomført videregående opplæring. NFFL vil også gå gjennom resten av forslagene og kommentere disse i den kommende høringsrunden.