Lederkonferansen 2017

Lederkonferansen 2017 blir holdt i Oslo mandag 20. november, på Scandic hotell Solli. Hold av dagen!

Landsmøte 2017

Landsmøtet 2017 ble holdt i Ålesund fra 3. – 5. april, med Ålesund kunstfagskole som vertskap.