NFFL mener

Høringsuttalelser

11.januar 2017: Svar på høyring om endringer i friskoleloven, voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven:
Høringsuttalelse til endringer i friskole- og VO-lovene (PDF)

14. juni 2017: Svar på høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2:
Høringssvar – forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2

4. juli 2017: Svar på høring- forslag til endring i forskrift til opplæringsloven om undervisningsvurdering i videregående opplæring:
Høringssvar- forslag til endring i forskrift til opplæringsloven om undervisningsvurdering i videregående opplæring