Lederkonferansen 2017

Lederkonferansen 2017 blir holdt i Oslo mandag 20. november, på Scandic hotell Solli. Hold av dagen!